Mireille de Vries is lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Als zodanig is zij werkzaam onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de beroepscode voor pedagogen en onderwijskundigen (www.nvo.nl).