Over mij

Mijn naam is Mireille de Vries en ik ben in 1992 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en tevens opgeleid als mediator en scheidingscoach. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en heb verschillende opleidingen ter ondersteuning van kinderen (KIES en De Kinderen Scheiden Mee) en volwassenen in echtscheidingsituaties gevolgd (SCHIP en Succesvol Scheiden).

Echtscheidingstraject

Ik ben als orthopedagoog verbonden aan een psychologiepraktijk en werk nauw samen met advocaten/mediators. Mijn interesse om gezinnen te ondersteunen in de verschillende fasen van het echtscheidingstraject komt mede voort uit mijn persoonlijke ervaringen.

Communicatie

Ik zie vaak dat het partijen binnen een scheidingstraject niet altijd lukt om samen afspraken te maken. Door onderliggende emoties verloopt de communicatie over bijvoorbeeld de omgangsregeling of afspraken rondom financiën vaak stroef. Daarnaast hebben ook de kinderen in het gezin vaak last van deze slechte communicatie. En dat allemaal terwijl ouders juist in het belang van hun kinderen willen of denken te handelen. Vaak is het niet de scheiding zélf die de kinderen schaadt, maar de wijze waarop de ouders tijdens en na dit proces met elkaar omgaan.

Kinderen

Mijn kracht ligt in het ondersteunen van ex-partners om weer samen als ouders van hun kinderen te communiceren waardoor hen allen veel onnodig leed bespaart kan blijven. Middels specifieke kindgesprekken speel en praat ik met kinderen om te horen waar hun zorgen en behoeften liggen. Deze zijn vaak niet duidelijk omdat kinderen loyaal zijn aan beide ouders. Door kinderen op gedoseerde en verantwoorde wijze te betrekken in het proces krijgen zij indirect ook een stem binnen het echtscheidingstraject. Daarnaast hebben gemaakte afspraken een vorm van onderhoud nodig. Een goede afspraak vandaag, kan volgend jaar niet meer werken omdat de situatie van gescheiden ouders is veranderd, of omdat de kinderen een jaar verder zijn in hun persoonlijke en emotionele ontwikkeling.